Länkar

Här fylls relevanta länkar på eftersom...

Svenska kraftnät

Sveriges Sändaramatörer (SSA)

Hemvärnet

Hemvärnet Ångermanland

Morsekod

Samlaren - en intressant sida