Stadgar Medlemsavgifter Organisation

Styrelsemöten se [Sammanträdesplan].

Stadgar FRO Västernorrland (klicka för att ladda ned).

FRO Grundstadgar

Medlemsavgift i FRO Västernorrland
Enskild medlem: 260:-
Familjemedlemskap där alla har samma folkbokföringsadress: 380:-
Ungdomar under 19 år 100:-