Frivilliga Radioorganisationen

FRO Västernorrland

Avdelningar

Kontaktinformation

FRO Västernorrland
Nils Berglund
Bjursta 221
881 93 SOLLEFTEÅ
E-post: vasternorrland@fro.se
Tel: 070-3354601

Välkommen till FRO Västernorrland

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. I Signalungdom får ungdomar utbildning och utvecklande kamratskap. Vi bemannar sambandsbefattningar i hemvärnets Ångermanlandsbataljon (15. hvbat) och Medelpadsbataljon (16. hvbat) samt inom samhällets krisberedskap.

FRO Västernorrland har fem organiserade avdelningar i Sollefteå, Sundsvall, Örnsköldsvik, Härnösand och Ånge. Tillsammans är vi 287 medlemmar.

Ingressbild vasternorrland liten

Webbkurs

Västernorrlands FRO förbund kör webbkurs 2016-01-23.

Fem deltagare från avdelningarna Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand och Sundsvall fick lära sig att prova på att hantera "sin" avdelnings hemsida. Arbetet fortsätter hemma med att få till hemsidan och när det är klar för publicering så övergår det till att bli skarp. Vi gick igenom bl.a. artiklar, länkar och bildhantering.

Deltagare1 liten

 

På bilden ser vi från vänster:

Cristian Ottosson, Örnsköldsvik

Nils Berglund, Solefteå (ledare)

Robin Isaksson, Sollefteå

Styre Grund, Härnösand

Torbjörn Forsman, Sundsvall

Fotograf: Bo Olsson

 

 

Deltagare2 liten

På den här bilden har Bo Olsson tagit plats bredvid datorn.

Foto: Nils Berglund

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök