Förbundsstämma 2016

Årets förbundsstämma avhölls lördagen den 5 mars 2016 i Härnösand.

Från avdelningarna och förbundet var vi 25 deltagare + en yngre medlem, se bild.

Stämman började med lunch i restaurangen och stämman i vita vinkeln.

Stämmor är ganska formella och den genomfördes på ett proffsigt sätt av ordförande Bo Olsson med Birger Eriksson som sekreterare.

Bland besluten kan nämnas att det blir oförändrad medlemsavgift nästa år, 200 enskild och 300 för familj.

I verksamhetsplanen kan nämnas att det är viktigt att avdelningarna jobbar med att rekrytera medlemmar och för att uppfylla vakanser, signalister till Hemvärnet.

Bosse gav avdelningarna beröm, alla har haft sina årsmöten och skickat in sina handlingar till förbundet.

I övrigt så diskuteras FRONET och att avdelningarna borde dela av sig till andra avdelningar om vad som händer inom sin egen avdelning.

Sollefteå aviserar om att de behöver sambandshjälp nästa år i samband med VM på rullskidor 2017.

Klicka på bilderna.

 Bosse o Birger 2 liten   Deltagare liten

 Bosse liten  Birger liten

 Örnsköldsvik liten