Förbundsstämma 2017

Årets förbundsstämma avhölls i Härnösand på gamla KA5. K A poolenNästan 30 medlemmar hade samlats och stämman inleddes med att Kjell-Arne Lundgren från Sollefteå visade ett bildspel om DMR och den tänkta utbyggnaden i Sollefteå. Deltagarna apploderade sedan.

Däefter började stämman med formalia enligt den stadgeenliga dagordningen.
Precidiet

Efter diskussioner om den föreslagna verksamhetsplanen så gick Bosse vidare i dagordningen.

Några nya namn blev det i styrelsen.

Som avslutning utdelades det ett förtjänsttecken till Kjell-Arne Lundgren som hade lagt ned mycket jobb för signalistpoolen i Sollefteå.K A medalj

Mera kommer under fliken [Förbundsstämma].

/Nils