Första förbundsstyrelsemötet 2018

Förbunsstyrelsemötet den 10 februari 2018 gick i snöns tecken.
Klubblokal
Det  var upplogat och skottat till lokalen.
Snö på bil
Terrängbilen har fått en ny kaross.
Birger visa snöhöjden
Här visar Birger snödjupet vid ingången till lokalen på Härnön.
Delar av styrelsen
Delar av styrelsen som fattade beslut om upplägget för stämman som blir den 10 mars i Härnösand.
Verksamhetsplan och budget för 2018 togs det också beslut om. Bosse hade förberett styrelsemötet på ett effektivt sätt och det gick ingen nöd på förtäring.

Text & foto: Nils Berglund