Förbundsstämma 2019

Förbundsstämman hölls i Härnösand på Kusthöjden den 9 mars.

Totalt 27 närvarande från alla avdelningar.
Efter 39 år som ordförande slutade Bo G Olsson och lämnade över klubba till Per-Magnus (Pelle) Nilsson.
Bosse har haft många uppdrag under den långa tiden, både centrala och lokala samt för Hemvärnet.

Nedan några bilder från stämman.

Bosse o Birger
Bosse kollar att Birger skriver rätt i protokollet.
Birger läser revisionen
Birger läser upp revisionsberättelsen.
Birger överlämnar blommor
Birger avtacksr Bosse från förbundet och Hemvärnet med en bukett tulpaner.
Bosse avtackas av Birger
Handavtackning.
Ordförandebyte
Bosse överlämnar klubban till den nya ordföranden Pelle Nilsson och ger även tips på vad som nu måste göras.

Foto: Nils Berglund