Frivilliga Radioorganisationen

FRO Västernorrland

Avdelningar

Kontaktinformation

FRO Västernorrland
Nils Berglund
Bjursta 221
881 93 SOLLEFTEÅ
E-post: vasternorrland@fro.se
Tel: 070-3354601

Välkommen till FRO Västernorrland

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. I Signalungdom får ungdomar utbildning och utvecklande kamratskap. Vi bemannar sambandsbefattningar i hemvärnets Ångermanlandsbataljon (15. hvbat) och Medelpadsbataljon (16. hvbat) samt inom samhällets krisberedskap.

FRO Västernorrland har fem organiserade avdelningar i Sollefteå, Sundsvall, Örnsköldsvik, Härnösand och Ånge. Tillsammans är vi 287 medlemmar.

Ingressbild vasternorrland liten

FRO Introduktionsutbildning (FRO10)

Förbundet körde en introduktinskurs den 20 november 2021 i Sollefteå.

Åtta medlemmar hade hörsammat inbjudan och fick då veta FRO:s historia och de olika uppdrag som vi har.

Deltagare
Deltagarna samlade i FRO Sollefteås nya lokal.

Äldre radiostationer 
Några äldre radiostationer förevisades. Niels står och betraktar vad de andra gör.

Test av fältapa
Albin och Per testar det enda "säkra" sambandet som för närvarande finns. Fälttelefon.

Kursledare Lars Åke
Lars-Åke var kursledare med bred kunskap. Som synses i bakgrunden så fanns det kaffe och fika. Per Nylander fixade både fika och lunch.

Tack till Lars-Åke och Per samt till alla deltagare.

Text och foto: Nils Berglund

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök